Drodzy Członkowie Klubu,

W związku z wprowadzeniem nowych ograniczeń w naszym województwie w dostępie do basneu związanymi z pandemią Covid 19 informujemy, że od 13.03.2021 na zajęcia mogą uczęszczać tylko członkowie Kadry Narodowej. Zgodnie z uchwałą Polskiego Związku Pływackiego do Kadry Narodowej zostały powołane wszystkie osoby posiadające w systemie SEL status: aktywny. Status: aktywny, mogą otrzymać tylko osoby, dla których zostanie złożona odpowiednia dokumentacja w systemie, m.in. aktualna licencja oraz aktualne badania lakarskie.

Jako Zarząd podjęlismy decyzję, że licencje zostaną wyrobione dla wszystkich członków Klubu. W celu wyrobienia licencji należy dostarczyć wszystkie niezbędne dane w tym aktualną karę zdrowia sportowca do trenera grupy.  Szczegóły od dłuzszego czasu przekazywane sa przez trenerów.  Proces wyrabiania licencji prowadzimy od poczatku roku dlatego na ten moment znaczna większość zawodników posiada licencję i status aktywny w systemie SEL. Osoby, które jeszcze nie dopełniły powyższych formalności prosimy o kontakt z trenerem grupy. Prosimy o potwierdzenie u trenera czy Państwa dziecko ma status aktywny w sytemie SEL.

Ponieważ wyrobienie licencji zależy od dopełnienia formalności przez rodzica informujemy, że nie zwalniamy nikogo z opłacenia składki członkowskiej za miesiąc marzec.

Z poważaniem

Zarząd UKS 8