Drodzy Członkowie Klubu,

Zgodnie ze stsuutem klubu raz na 2 lata odbywa się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Klubu. Tradacyjnie od kilku lat odbywa się ono w pierwszym kwartale roku. W związku z pandemią wywołaną COVID 19 i związnymi z tym ograniczeniami dotyczacymi zgromadzeń informujemy, że na ostatnim zabraniu Zarządu obecni członkowie kierując się dobrem klubu i zapewnieniem jego działalności podjeli się dalszego Zarzadzania klubem. Jednoczesnie informujemy, że Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Klubu zostanie przeprowadzone w pierwszym możliwym terminie, na którym zostaną wybrane nowe władze klubu.

Z poważaniem

Zarząd UKS 8