Drodzy Członkowie Klubu,

Realizując postanowienia Walnego Zgromadzenia Członków z czerwca 2021 informujemy, że:

1. Od dnia 1 września 2021 roku składka członkowska dla wszystkich członków kluby wynosi 100PLN. Jednocześnie przypominamy, że w wypadku rodzeństwa składka członkowska na drugie i kolejne dziecko wynosi 50PLN.

2. Od dnia 1 wrzesnia 2021 roku wszyscy członkowie klubu wspierający stają się członkami zwyczajnymi.

Z poważaniem

Zarząd UKS 8