Realizując postanowienie Walnego Zebrania Członków Klubu z 2019 roku Zarząd przyjął uchwałę o dodatkowej dopłacie do startowego dla zawodników wyjeżdżających na zawody.

W zależności od kondycji finansowej klubu dopłata będzie przysługiwała zawodnikom, którzy w danym okresie startowym, w ramach osiąganych wyników, przekroczą wyższą klasę sportową (wg klasyfikacji sportowej PZP) w stosunku do swojego rocznika.
Rodzice dzieci, które otrzymają dofinansowanie na okres 01 styczeń – 31 lipiec zostaną poinformowani przez trenera prowadzącego grupę.

Szczegółowo uchwała zostanie przedstawiona na Walnym Zebraniu Członków Klubu w 2020 roku.

Zarząd UKS Ósemka

Informujemy, że w środę dnia 04 marca 2020 r. w świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Klubu.

 

Pierwszy termin spotkania godz. 17.30, drugi termin spotkania godz. 17.45.

 

Zarząd UKS Ósemka