Drodzy Członkowie Klubu,

Miło jest nam poinformować, że od dnia 01 października treningi będą odbywały się na basenie przy PSP1.

Dokładny plan zajęć w zakładce TRENINGI.

Klasa IV zosatnie podzielona na dwie grupy przez trenera Sławka.

Treningi klasy V i grupy V+ będą ustalone przez trenerów Mariusza i Adriana.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie ze statutem klubu oraz podpisaną deklaracją członkowską obowiązkiem każdego członka klubu jest opłacenie składki członkowskiej do 15-go dnia każdego miesiąca.

  

                                                                                                                                                                                                                                                                    Zarząd UKS 8

Drodzy Członkowie Klubu,

Z przyczyn niezależnych od nas, w związku z niemożliwością prowadzenia trenigów przez większość trenerów informujemy, że:

1. W sobotę 03.10 treningi zostają odwołane.

2. W przyszłym tygodniu (05.10 - 09.10) wszystkie poranne treningi  zostają odwołane.

3. W przyszłym tygodniu (05.10 - 09.10) odbedą się wszystkie treningi popołudniowe.

4. W przyszłym tygodniu (05.10 - 09.10) wszystkie treningi grupy Z zostają odwołane.

5. W sobotę 10.10 treningi zostają odwołane.

                                                                                                                                                                                    Zarząd UKS8

 

 

                                         

Drodzy Członkowie Klubu,

W związku z trwającym stanem epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz związanymi z tym obostrzeniami dotyczacymi m.in z przeprowadzania zawodów sportowych, a przedwszystkim w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich naszych członków klubu,  infromujemy że w tym roku nie odbęda się Zawodny Śwąteczne.

Nie zpominajęc jednak, że Święta to czas szczególny, w najbliższym tygodniu dla każdego dziecka będacego członkiem klubu, będzie czekał słodki upominek. Słodkości będą do odebraniu u trenera prowadzącego danę grupę. Zachęcemy do udziału w zajęciach i odebrania upominku.

Z poważaniem

Zarząd UKS 8

 

 

                                         

Drodzy Członkowie Klubu,

W związku z remontem basenu przy PSP1 Zarząd UKS8 we współpracy z Urzędem Miasta podjął duży wysiłek organizacyjny i finansowy w celu szybkiego zorganizowania zajęć dla dzieci z naszego Klubu w miesiącu wrześniu. W krótkim czasie zorganizowaliśmy zajęcia na różnych basenach w mieście, jak i poza nim. Zdajemy sobie sprawę, że zaproponowane godziny zajęć jak i ich miejsce nie w pełni mogły wszystkim odpowiadać.

I. W związku z zapytaniami kierowanymi od Państwa co do konieczności opłacenia składki członkowskiej za miesiąc wrzesień odpowiadamy, że zgodnie ze statutem Klubu:

Do obowiązków członków Klubu należy:

- przestrzeganie postanowień statutu uchwał władz Klubu

- płacenie skladek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

- skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku: umyślnego naruszenia postanowień statutu

W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje m.in nałożenie kary wykluczenia z Klubu.

II. Zgodnie z deklaracją członkowską:

- nieobecność na zajęciach, bez względu na przyczynę, nie powoduje obniżenia wysokości składki członkowskiej.

- na wniosek członka Klubu w uzasadnionych przypadkach wysokość składki może zostać obniżona indywidualną decyzją Zarządu Klubu.

 

W związku z powyższym na zebraniu Zarządu w dniu 30.09.2020 postanowiono co nastepuje:

1. Wszyscy członkowie Klubu są zobowiązani opłacić składkę członkowską za miesiąc wrzesień.

2. Zarząd nie zwalnia nikogo z opłacenia składki za miesiąc wrzesień.

3. Członkowie, którzy do dnia 15.10 nie uregulują zaległych składek członkowskich zostaną zawieszeni w prawach członka Klubu.

 

Decyzje Zarządu podyktowane są tylko i wyłącznie dobrem Klubu oraz traktowaniem wszystkich jego członków na równych zasadach.

Z poważaniem

Zarząd UKS 8

 

 

                                         

Drodzy Członkowie Klubu,

Zgodnie z wcześniejszą informacją w miesiącu wrześniu wznawiamy treningi klubowe. Poniżej kilka ważnych informacji:

  1. Zajęcia większości grup we wrześniu będą odbywały się na basenach w Medpharmie i w Renie.
  2. Szczegółowy plan treningów zostanie przedstawiony w tym tygodniu po ostatecznym zatwierdzeniu godzin zajęć.
  3. Trenerzy będą kontaktowali się z rodzicami w celu przedstawienia wstępnego planu zajęć oraz potwierdzenia uczestnictwa dziecka w zaplanowanych zajęciach.
  4. Poniżej podajemy numery telefonów do trenerów dla rodziców, którzy chcą skontaktować się z wyznaczonym trenerem.
  5. Zajęcia z nowym rokiem szkolnym mogą rozpocząć tylko członkowie, którzy mają uregulowane składki członkowskie za poprzedni rok szkolny z miesiącem marcem włącznie.
  6. Wysokość składki członkowskiej za miesiąc wrzesień jest zgodna z podpisaną deklaracją członkowską.
  7. Rodzice dzieci idących do klasy IV podpiszą deklarację członka zwyczajnego w miesiącu październiku.
  8. Zajecia klasy III będą uzależnione od dostepności basenu - informacja w tym tygodniu.

Klasy rocznik 2020/21

klasa III i IV trener Sławek (tel 501246205)

klasa V (cała), klasa VI, VII, VIII, pozostałe trener Mariusz  (tel 695569064) i trener Adrian  (tel 728435144)

grupa Z trener Krzysztof  (tel 501376735)

 

                                                                                                                                                                                  Zarząd UKS 8