W czasie zimowej przerwy w zajęciach lekcyjnych dla zawodników UKS Ósemka przygotowano w lutym zajęcia nie tylko na pływalni. Na obiekcie szkolnym PSP 1 zorganizowano strzelnicę sportową dla broni laserowej. Wszyscy chętni zawodnicy klubu jak i uczniowie szkoły mogli w pierwszym tygodniu ferii zimowych uczestniczyć w zajęciach nauki strzelania z pistoletu laserowego. Zajęcia miały na celu zapoznać dzieci z inna formą spędzania czasu wolnego w atrakcyjny sposób. Zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem uczniów.

Oprócz zapoznania się z prawidłową postawą strzelecką, dzieci strzelały do tarczy na celność z odległości 5 metrów. Odbywały się również strzelania w seriach na czas, wykorzystując oprogramowanie komputerowe. Zajęcia prowadził trener Mariusz Noetzel. W perspektywie zawodów sportowych Laser Run w Starogardzie Gdańskim, była to dobra okazja aby przećwiczyć i nabrać umiejętności strzeleckie. Wszyscy, którzy skorzystali z możliwości ćwiczenia z pistoletem laserowym wyrazili chęć udziału w zawodach Laser Run, które odbędą się na obiektach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Starogardzie Gdańskim w sobotę 15 czerwca 2019.

Zapraszamy na zawody.